Projekt nominován na cenu Gratias Tibi

Jsme velmi poctěni, že náš projekt byl nominovám na cenu Gratias Tibi.
Projekt oceňující občanské aktivity, občanský postoj či počin mladých lidí pozitivně ovlivňující život
v komunitě či celé společnosti…
Webové stránky projektu včetně nominačního listu

Nominační prezentace