Přání do Nového roku

Letošní rok se s námi pomalu loučí a my vzpomínáme, na koho jsme ještě v tom prosincovém úprku zapomněli. Kamarádi z Lupáčovky nám poslali přání všeho nej do nového roku. Ani my jsme na ně nezapomněli a alespoň virtuálně jsme jim také popřáli mnoho úspěchů v příštím roce. V letošním kalendářním roce se nám povedlo pouze jedno setkání, při příležitosti oslav 25. výročí naší školy.

Doufáme a moc si přejeme co nejdřív se zase potkat a společně strávit alespoň jeden den.