I v roce 2015 hurá do ZOO

Projekt „Děti jako my“ žije díky nadšení a chuti se potkávat již čtvrtý rok. Letošní aktivity v rámci projektu jsme zahájili návštěvou pražské ZOO.

Dětský kolektiv, který zakládal tento projekt je zas o kousek starší. Některé děti odešly na jinou školu, někteří chodí do jiných ročníků, ale chuť pracovat společně nás opět spojila.

Do projektu se zapojily nové děti jak z kladenského Korálku, tak z pražské Lupáčovky. Sešlo se nás opravdu hodně. Pro děti z prvních tříd obou škol to byla premiéra. S úvodem si velmi dobře poradili zakládající členové, kteří byli na akci v ZOO výborně připraveni.

Cesta do Prahy byla sice z Kladna dlouhá, ale kdo by nevydržel, vždyť se jede do ZOO. V Praze k nám přistoupily děti z Lupáčovky a u hlavní brány nás čekali právě ti, kteří už jsou mazáci a připravili pro nás program.

Najednou byla ze dvou nesourodých kolektivů sestavena družstva, která se vydala podle mapy hledat a plnit úkoly. Jedna skupina se sice svezla vláčkem, ale nikdo jim nezáviděl, byli to ti, kterým se špatně chodí nebo mají jiný těžší handicap.

Najednou je čas odjezdu. Strašně to uteklo. U autobusu jsme si ještě stačili povědět, jak to bylo prima, kamarádi nám dali na rozloučenou krásné srdíčko, prohlédli jsme si obrázky, které jsme měli za úkol vybarvit…

Jsme doma s krásným pocitem a bohatší nejen o nové zážitky, ale i nové kamarády.

Text: V.Hausner, Photo: T.Roba, K.Znamenáček